ผลการสัมมนา

หน้าแรก | คลังความรู้

รัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ ตอนที่ 4 รัฐธรรมนูญอินเดีย กับบทบาทการส่งเสริมประชาธิปไตยและความหลากหลายของผู้คนในสังคม

ระบอบประชาธิปไตย 02 กุมภาพันธ์ 2565รัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ ตอนที่ 4 รัฐธรรมนูญอินเดีย กับบทบาทการส่งเสริมประชาธิปไตยและความหลากหลายของผู้คนในสังคม
วิทยากร อ.ศุภวิชญ์  แก้วคูนอก
รับชมสัมมนาย้อนหลัง : https://bit.ly/34o7O9I

รัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ ตอนที่ 4 รัฐธรรมนูญอินเดีย (11 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า