งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

ทัศนคติของพลเมืองและประเด็นสําคัญในการเสริมสร้างประชาธิปไตย
เรื่อง ทัศนคติของพลเมืองและประเด็นสําคัญในการเสริมสร้างประชาธิปไตย
ผลการศึกษาจากการสนทนากลุ่มกับ พลเมืองทั่วราชอาณาจักรไทยระหว่างเดือนตุลาคมและธันวาคม พ.ศ. 2565
จัดทำโดย สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ โจชัว สตารร์
ISBN : 978-616-91780-4-0

จัดพิมพ์โดย
สถาบันส่งเสริมประชาธิปไตยเพื่อการต่างประเทศ 
ห้อง 10A/2 ชั้น 10 อาคารปิยะเพลสหลังสวน 29/1 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ทัศนคติของพลเมืองและประเด็นสําคัญในการเสริมสร้างประชาธิปไตย (11 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การศึกษารูปแบบการให้บริการสาธารณะด้านการบังคับใช้กฎหมายโดยหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐ

ดาวน์โหลด 27 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

โครงการศึกษาวิจัยการพัฒนาการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า

ดาวน์โหลด 22 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การนำแนวคิดงบประมาณแบบมีส่วนร่วม (Participatory Budgeting) มาประยุกต์ใช้ในการจัดการปกครองท้องถิ่นไทย

ดาวน์โหลด 157 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า