หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

ระบบการปกครองท้องถิ่น ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
หัวเรื่อง : ระบบการปกครองท้องถิ่น ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

เรื่อง : ระบบการปกครองท้องถิ่น ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน: 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
โดย : ผณิตา ไชยศร
จำนวน : 78 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1 : ตุลาคม 2556

ะบบการปกครองท้องถิ่น ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า (ตัวอย่างหน้าปกและคำนำ) (139 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

A Dream Thailand Public Forum on Thai Constitution-Crafting 2015:Premises, Pitfalls, Prospects

ดาวน์โหลด 91 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. .... (เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา (การประชุมร่วมกันของรัฐสภา))

ดาวน์โหลด 14 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

กระบวนการสันติภาพในรวันดา

ดาวน์โหลด 32 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า