หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

การจัดการโบราณสถาน โบราณวัตถุศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หัวเรื่อง : การจัดการโบราณสถาน โบราณวัตถุศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายันต์ ไพรชาญจิตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ISBN = 974-449-207-4

จัดพิมพ์โดย
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า

การจัดการโบราณสถาน โบราณวัตถุศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (35 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การขยายพื้นที่ภาคประชาชนเพื่อการแก้ไขปัญหาความรุนแรงสามจังหวัดชายแดน

ดาวน์โหลด 111 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ของที่หายไป

ดาวน์โหลด 19 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ 10 เรื่องที่น่ารู้ เล่มที่ 2

ดาวน์โหลด 53 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า