หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

คู่คิด คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับนักบริหารท้องถิ่น
คู่คิด คู่มือ การมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น
ผู้เขียน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล เมื่อ ปี 2552
ผู้จัดทำ : ฉัตรระวี ปริสุทธิญาณ
ISBN = 978-974-449-500-6

จัดพิมพ์โดย 
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

 

คู่คิด คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับนักบริหารท้องถิ่น (463 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการร่างกฎหมาย

ดาวน์โหลด 91 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

หนึ่งทศวรรษแห่งการปฏิรูปการเมือง ผลงาน ปัญหา และอุปสรรค์

ดาวน์โหลด 21 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การประหยัดจากขนาดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและวิเคราะห์ศักยภาพการควบรวมท้องถิ่นขนาดเล็ก

ดาวน์โหลด 121 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า