หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้เขียน ศุทธิกานต์ มีจั่น
เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (e-book) 978-616-476-085-1

        งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด” เป็นการทำความเข้าใจถึงความเคลื่อนไหวทางการเมืองและแบบแผนพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน รวมทั้งกลุ่มการเมืองต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังการรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557

การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด (31 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า