ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า จัดเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน การใช้ทุนทางวัฒนธร...

25 กรกฎาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าจัดอบรมหลักสูตรความขัดแย้งในสถานการณ์สู้รบ แ...

25 กรกฎาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า เปิดพื้นที่การเมืองภาคพลเมืองสู่เยาวชน นำร่...

24 กรกฎาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมเป็นเจ้าภาพรับฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชา...

21 กรกฎาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉ...

19 กรกฎาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรปลัดเทศบาลในมิติก...

19 กรกฎาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

พิธีปัจฉิมนิเทศหลักสูตรภาษาจีนกลางสำหรับข้าราชการ รุ่นที่ 17

18 กรกฎาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าจัดพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรสัมฤทธิบัตรกา...

18 กรกฎาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

ผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า ร่วมสนทนากับผู้บริหารของกระทรวงการ...

17 กรกฎาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดและปฐมนิเทศ หลักสูตรเสริมสร้างคว...

14 กรกฎาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดโครงการอบรมระยะสั้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพบ...

13 กรกฎาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร 4 สสสส.รุ่น...

11 กรกฎาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เข้าเยี่ยมคารวะประธานรัฐสภา

11 กรกฎาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย เข้าพบผู้บริห...

11 กรกฎาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าจัดพิธีเปิดการศึกษาอบรมและปฐมนิเทศ หลักสูตร...

07 กรกฎาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดโครงการอบรมระยะสั้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพบ...

06 กรกฎาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วยศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน จัด KPI...

06 กรกฎาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมระยะสั้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรอ...

06 กรกฎาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

Royal Institute for Governance and Strategic Studies (RIGSS)...

04 กรกฎาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงก...

03 กรกฎาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า