ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

คณะผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า เข้าพบขอพร นายมีชัย ฤชุพันธุ์ เ...

09 มกราคม 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา บมจ.โทรคมนาคมแห่งชา...

05 มกราคม 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้างสำนึกพลเม...

03 มกราคม 2567

ดูเพิ่มเติม

คณะผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า เข้าพบขอพรประธานสภาสถาบันพระปกเ...

02 มกราคม 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าร่วมแสดงความยินดี หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ครบรอบ...

27 ธันวาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ณ โรงเรียนวัดหนองย...

24 ธันวาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล จัดการเวทีเสวนาและรับฟังความคิดเ...

22 ธันวาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมพิธีวางพานพุ...

20 ธันวาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา จัดพิธีมอบวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ...

20 ธันวาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล ประชุมร่วมกับเครือข่าย “โครงการช...

20 ธันวาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จ...

19 ธันวาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรม “หลักจริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับงานว...

18 ธันวาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดเสวนา Special Talk หัวข้อ “สงคราม ความรุ...

18 ธันวาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อริเร...

18 ธันวาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สัมมนา “พลังท้องถิ่น สร้างพลเมือง ขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อการ...

15 ธันวาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า เข้ารับรางวัลหน่วยงานที่มีการดำเนินการตามกฎ...

15 ธันวาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

นักศึกษาหลักสูตร ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก ร...

15 ธันวาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าจัดพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร ปรม. รุ่นที่...

14 ธันวาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า วางพานพุ่มเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ 2566

10 ธันวาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าวางพานพุ่มดอกไม้เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ ณ รัฐส...

10 ธันวาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า