ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า ลงพื้นที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและสนทนากลุ...

16 สิงหาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าจัดพิธีมอบวุฒิบัตรและเข็มวิทยะฐานะ หลักสูตรว...

16 สิงหาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

วปอ.- สถาบันพระปกเกล้า ชูฟุตบอล “รักเมืองไทย” เชื่อมสัมพันธภ...

16 สิงหาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าจัดบรรยายพิเศษ “ความสุขมวลรวมประชาชาติ”

16 สิงหาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านพิพิธ...

15 สิงหาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สัมมนา “การสร้างรัฐบาลที่มีสำนึกรับผิดชอบผ่านการตรวจสอบและถ่...

15 สิงหาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นำคณะผู้บริหาร ลงนามถวายพระพรสมเด็...

12 สิงหาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมนำเสนอและถอดบทเรียนการดำเนินโครงการ “สภานักเรียนกับกา...

11 สิงหาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดนิทรรศการเคลื...

11 สิงหาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมนำเสนอผลงานและถอดบทเรียนการดำเนินโครงการโรงเรียนแห่งค...

09 สิงหาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมนำเสนอและถอดบทเรียนการดำเนินโครงการ “สภานักเรียนกับกา...

08 สิงหาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พ...

07 สิงหาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมนำเสนอและถอดบทเรียนการดำเนินโครงการ “สภานักเรียนกับกา...

04 สิงหาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

โครงการอบรมระยะสั้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่...

03 สิงหาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าเปิดพื้นที่สร้างพลังพลเมืองเยาวชนเพชรบุรี

31 กรกฎาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รั...

28 กรกฎาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า มอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงกา...

27 กรกฎาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรมนำเสนอและถอดบทเรียนการดำเนินโครงก...

26 กรกฎาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพส่งเสริมศักยภาพพนัก...

26 กรกฎาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัด...

26 กรกฎาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า