ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สสธ.จัดกิจกรรมปฐมนิเทศหลักสูตรวุฒิบัตรการเสริมสร้างสังคมสันต...

15 พฤษภาคม 2567

ดูเพิ่มเติม

คณะผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร...

15 พฤษภาคม 2567

ดูเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการส่วนภูมิภาคสำนักงานเอเชียและแปซิฟิก International...

14 พฤษภาคม 2567

ดูเพิ่มเติม

นับหนึ่งโครงการพลเมืองสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่การเสริมสร้างบ้าน...

14 พฤษภาคม 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีมอบใบรับรองหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ สำห...

13 พฤษภาคม 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรมปฐมนิเทศหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ สำห...

13 พฤษภาคม 2567

ดูเพิ่มเติม

ปปร.27 นำเสนอโครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติและปัจฉิมนิเทศ

12 พฤษภาคม 2567

ดูเพิ่มเติม

งานสร้างความรู้ความเข้าใจเยาวชนในการยื่นเรื่องร้องเรียนเพื่อ...

04 พฤษภาคม 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมป...

03 พฤษภาคม 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดสัมมนาวิชาการให้ความรู้แก่คนการเมืองและค...

03 พฤษภาคม 2567

ดูเพิ่มเติม

ผู้แทนจาก NMC เข้าพบผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า เพื่อหารือความ...

02 พฤษภาคม 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพส่งเสริมศักยภาพพนัก...

02 พฤษภาคม 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดการศึกษาอบรม หลักสูตร ปธก.รุ่นที...

01 พฤษภาคม 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี โครงการนานาชา...

01 พฤษภาคม 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ เทศบาลนครอุดรธานี จัดนิทรรศการเคลื่...

30 เมษายน 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ The National Democratic Institute จ...

29 เมษายน 2567

ดูเพิ่มเติม

นักศึกษาหลักสูตร ปปร. รุ่นที่ 27 กลุ่มบ้านราชดำริ มอบใบประก...

29 เมษายน 2567

ดูเพิ่มเติม

รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ให้การต้อนรับ ผู้อํานวยการมูลนิ...

26 เมษายน 2567

ดูเพิ่มเติม

ผู้แทนจาก UNDP เข้าพบผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า เพื่อหารือควา...

26 เมษายน 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดสัมมนาวิชาการให้ความรู้แก่คนการเมืองและค...

26 เมษายน 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า