ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

ปนป.13 เดินหน้าขับเคลื่อน KPI-CDG ลงพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธย...

20 ตุลาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าจัดพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร การยกระดับทั...

19 ตุลาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช

13 ตุลาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีมอบวุฒิบัตร หลักสูตรปลัดเทศบาลในมิติ...

12 ตุลาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าและคณะเข้าร่วมประชุมกับ Departme...

09 ตุลาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศอินโดนีเซียเข้ารับการฝึ...

09 ตุลาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของผู้เชี่ยวชาญแล...

09 ตุลาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นท...

07 ตุลาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถ...

06 ตุลาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถ...

06 ตุลาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีปิดการศึกษาอบรม หลักสูตรเสริมสร้างคว...

06 ตุลาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า เป็นเจ้าภาพร่วมสวดพระอภิธรรมศพ ศ.ดร.วิจิตร...

06 ตุลาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

เอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทย เข้าพบผู้บริหารสถาบันพร...

05 ตุลาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ วัด...

05 ตุลาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

ผู้บริหารจาก Temasek Foundation เข้าพบผู้บริหารสถาบันพระปกเก...

05 ตุลาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สสธ.ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสามัคคีปรองดองสมา...

04 ตุลาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาก...

03 ตุลาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาก...

03 ตุลาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตรเสริมสร้างความเป็นพลเมืองทางวัฒนธรรมและธรรมาภิบาล รุ...

02 ตุลาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ให้การต้อนรับ คณะนักเรียนจากโรงเรียนสระบุรี...

02 ตุลาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า