ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีมอบรางวัลประกวดผลงานโครงการสร้างสำนึกพลเมือง ประจำปี 2566 ภาคเหนือ


สุดปัง!!!! ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงการสร้างสำนึกพลเมือง 

สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีมอบรางวัลประกวดผลงานโครงการสร้างสำนึกพลเมือง ประจำปี 2566 ภาคเหนือ ในวันที่ 28 กันยายน 2566 รูปแบบ Online 

โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า มอบโล่และรางวัล พร้อมแสดงความยินดีให้แก่ผู้ได้รับรางวัล ดังนี้ 

  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง โครงการปัญหาขยะในชุมชน
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้  โครงการปัญหาไม่มีร่มในการทำกิจกรรม
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) โครงการปัญหาการเผาเศษใบไม้แห้ง 

รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ 

  1. โรงเรียนเทศบาล5 (บ้านศรีบุญเรือง) โครงการปัญหาทางเดินเท้าเดินไม่ได้ และปัญหาชุมชนนำขยะทิ้งบนฟุตบาทข้างรั้วโรงเรียน
  2. โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย โครงการปัญหาฝ่าฝืนกฎหมายจราจร
  3. โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย โครงการปัญหาห้องน้ำไม่สะอาด 

          ทั้งนี้ อาจารย์กู้เกียรติ ภูมิรัตน์ ที่ปรึกษาด้านการส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ให้เกียรติมอบใบรับรองและป้ายโครงการสร้างสำนึกพลเมือง ให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 15 โรงเรียน 

          ซึ่ง ดร.ศรัณยุ หมั้นทรัพย์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองกล่าวรายงานถึง โครงการสร้างสำนึกพลเมือง Project Citizen ได้ดำเนินการจัดอบรมให้กับครูของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน 4 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดลำพูน จังหวัดแพร่ จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำปาง จำนวน 15 โรงเรียน และนำไปสอนให้นักเรียนดำเนินโครงการ โดยมีคณกรรมการพิจารณาตัดสินผลงาน และมีพิธีมอบรางวัลในวันนี้ 

          มีผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า นำโดยอาจารย์วิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า อาจารย์กู้เกียรติ ภูมิรัตน์ ที่ปรึกษาด้านการส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง นายณัฐพงศ์ รอดมี ผู้ช่วยเลขาธิการ และดร.ศรัณยุ หมั้นทรัพย์ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ได้รางวัล และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกโรงเรียน โดยเลขาธิการ ต้องการให้ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนรับรู้ และเห็นเจตนารมณ์ของการสร้างพลเมืองดี และมุ่งหวังให้สานต่อโครงการไปยังรุ่นต่อไป อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสังคมสร้างสำนึกความเป็นพลเมืองร่วมกัน


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า