ข่าวสาร

หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 12 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 29 กันยายน 2566


   
สถาบันพระปกเกล้า
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก (TAG) รุ่นที่ 12
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 29 กันยายน 2566 ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ 
-------------------------------------------------------------------------------

         สถาบันพระปกเกล้าในฐานะสถาบันทางวิชาการ ได้ร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการต่างประเทศ ในการพัฒนาและจัดให้มีการ จัดการศึกษาอบรมหลักสูตร “ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก” เพื่อเป็นการศึกษาความรู้ กำหนดประเด็นความท้าทาย การวิเคราะห์จากนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงในภาควิชาการและภาคปฏิบัติ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น และการนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เป็นประโยชน์ ต่อผู้กำหนดนโยบายและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้พร้อมสำหรับความท้าทายนี้ และยังเป็นการตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย

รายละเอียดการสมัครและเอกสาร

  • รายละเอียดหลักสูตร Download
  • รายละเอียดการสมัครเข้ารับการศึกษา Download
  • คุณสมบัติผู้สมัคร Download
  • คู่มือการสมัครออนไลน์ Download

เอกสารประกอบการสมัคร

  1. หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล กยศ. (ต้องแนบทุกคน) Download
  2. หนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงาน (กรณีที่ผู้สมัครที่มิได้ดำรงตำแหน่งสูงสุดขององค์กร) Download
  3. หนังสือรับรอง (กรณีผู้สมัครดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กร - เจ้าของกิจการ) Download

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา (อาคารบี) เลขที่ 120 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02-141-9587, 02-141-9585
โทรสาร : 02-143-8176
E-mail : [email protected]

Line Official : https://lin.ee/pimaBOs


Share :

กลับไปหน้าหลัก

ภาพกิจกรรม

สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีมอบรางวัลประกวดผลงานโครงการสร้างสำนึ...

28 กันยายน 2566

ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

สถาบันพระปกเกล้า