ข่าวสาร

หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ “KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น” 2566 รับสมัครระหว่าง ตั้งแต่บัดนี้ – 15 กุมภาพันธ์ 2566


   
สถาบันพระปกเกล้า
เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ “KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น” 
รับสมัครระหว่าง ตั้งแต่บัดนี้ – 15 กุมภาพันธ์ 2566
-----------------------------------

       วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ “KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น”  โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนดำเนินกิจกรรมที่มีความสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น ทั้งทางด้านการศึกษา สาธารณสุข ประเพณีวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

กำหนดการรับสมัครระหว่าง ตั้งแต่บัดนี้ – 15 กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียดและการสมัครเข้าร่วมโครงการ

ติดต่อสอบถาม
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า
ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ มนฤดี ทองกำพร้า 02-141-9574
อติพร แก้วเปีย 02-141-9567


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า