ข่าวสาร

หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร หลักสูตรวุฒิบัตรการวิเคราะห์การตรากฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย รุ่นที่ 4 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม – 29 ธันวาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ 09 พฤศจิกายน 2565

  
สถาบันพระปกเกล้า
รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร
หลักสูตรวุฒิบัตรการวิเคราะห์การตรากฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย รุ่นที่ 4
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม – 29 ธันวาคม 2565 (ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น)
-------------------------------------------------------------------------------

         สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า ได้จัดทำหลักสูตรวุฒิบัตร “หลักสูตรวุฒิบัตรการวิเคราะห์การตรากฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย” ขึ้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการนิติบัญญัติ ส่วนราชการ และภาคประชาชนที่ต้องการจัดทำหรือปรับปรุงแก้ไขกฎหมายได้เสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะในการรับฟังความคิดเห็น ตลอดจนมีทักษะและเครื่องมือในการวิเคราะห์ผลกระทบและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า
นายอัษฎา พรสกุลคริสต์ โทรศัพท์ 02-141-9722

นางสาวยะราพร เฉลยโฉม โทรศัพท์ 02-141-9701


Share :

กลับไปหน้าหลัก

ภาพกิจกรรม

สถาบันพระปกเกล้า เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศ...

09 ธันวาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

สถาบันพระปกเกล้า