ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

หลักสูตร ปธก.รุ่นที่ 26 ศึกษาดูงาน ณ สัปปายะสภาสถาน รัฐสภา


8 กรกฎาคม 2567 สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า นำนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 26 (ปธก.รุ่นที่ 26) ศึกษาดูงาน ณ สัปปายะสภาสถาน รัฐสภา โดยได้รับเกียรติจาก นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภา ให้การต้อนรับคณะนักศึกษา พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “ผู้นำธรรมาภิบาลกับการขับเคลื่อนประเทศ” กล่าวรายงานโดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า จากนั้น นักศึกษาได้รับฟังความรู้ในประเด็นที่น่าสนใจ เรื่อง “Smart Open Parliament” โดย นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรรมาธิการงบประมาณ  และในช่วงบ่ายคณะนักศึกษาเยี่ยมชมอาคารสัปปายะสภาสถาน (รัฐสภา) 

ซึ่งการศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 26 (ปธก.รุ่นที่ 26) เพื่อให้คณะนักศึกษาได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการนำไปปรับใช้ในการพัฒนาองค์กรและพัฒนาประเทศต่อไป  

#สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล #สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า