ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการผลิตสื่อสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างค่านิยมประชาธิปไตยและความสามัคคีในสังคม


วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทางทะเล โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 70 คน ได้แก่ นักเรียนชุมนุมวิทยาศาสตร์ทางทะเล และครูที่ปรึกษา

ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ถวิลวดี บุรีกุล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวเปิดและกล่าวถึงความสำคัญของพลังเยาวชนในฐานะซอฟต์พาวเวอร์ 

จากนั้น เป็นการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “เทคนิคการผลิตสื่อสร้างสรรค์แบบมืออาชีพ” โดย คุณบี้ เดอะสกา (นายกฤษณ์ บุญญะรัง) ครอบคลุมประเด็นสำคัญหลายเรื่อง ได้แก่ การคิดและพัฒนาเนื้อหาให้สร้างสรรค์แต่โดนใจและเป็นไวรัล, เทคนิคการพัฒนาสื่อให้มีพลัง (influence), จริยธรรมของยูทูปเบอร์ในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อพัฒนาสังคม และข้อควรระวังในการพัฒนาสื่อออนไลน์ 

รวมถึง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ “การผลิตสื่อเพื่อเสริมสร้างค่านิยมประชาธิปไตยและความสามัคคีในสังคม: กรณีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม” โดย ดร.นิตยา โพธิ์นอก และ ดร.จารุวรรณ แก้วมะโน (นักวิชาการผู้ชำนาญการ สถาบันพระปกเกล้า)

กิจกรรมในวันนี้ จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนชุมนุมวิทยาศาสตร์ทางทะเลที่จะได้นำความรู้เหล่านี้ไปจัดทำสื่อหรือเนื้อหา (content) ที่สร้างสรรค์และเป็นพลังในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลต่อไป

ข้อมูลและภาพจาก สำนักวิจัยและพัฒนา 

#สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า