ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และหารือความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันวิชาการป้องกันประเทศและวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร


วันที่ 10 มิถุนายน 2567 : สถาบันพระปกเกล้า โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วย นางณัชชาภัทร อมรกุล รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เข้าพบ พลเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ณ กองบัญชาการกองทัพไทยเพื่อหารือกันในหลายประเด็นความร่วมมือระหว่างสถาบันพระปกเกล้าและกองทัพไทย ทั้งในระดับกองทัพ และความร่วมมือวิชาการระหว่างสถาบันพระปกเกล้า กับสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของกองทัพไทย

#สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า