ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

Ho Chi Minh National Academy of Politics (HCMA) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันพระปกเกล้า


          21 กันยายน 2566 ณ ห้องกันยา ฝั่งห้องอบรม สถาบันพระปกเกล้า Assoc. Prof. Luu Van Quang Director of the Institute of Politics Science และคณะจาก Ho Chi Minh National Academy of Politics (HCMA) เข้าพบ นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ดร.ถวิลวดี บุรีกุล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นายณัฐพงศ์ รอดมี ผู้ช่วยเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วย ที่ปรึกษาเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และคณะผู้บริหาร เพื่อลงนามความร่วมมือทางวิชาการและการศึกษาวิจัย ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ ตลอดจนการจัดการประชุม สัมมนา สัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกัน 

 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า