ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ลงพื้นที่ให้คำปรึกษากลุ่มเยาชนในโครงการสร้างสำนึกพลเมือง ผลักดันโครงการสู่นโยบายสาธารณะ


          สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า นำโดยอาจารย์วิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า อาจารย์กู้เกียรติ ภูมิรัตน์ ที่ปรึกษาด้านการส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง และ ดร.ศรัณยุ หมั้นทรัพย์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ซึ่งเป็นคณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลงานโครงการสร้างสำนึกพลเมือง ลงพื้นที่ตรวจผลงานการประกวดโครงการสร้างสำนึกพลเมือง ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2566 ของจังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง และจังหวัดเชียงใหม่ 

          ทั้งนี้มีการสัมภาษณ์ผู้อำนวยการโรงเรียน นักเรียน เเละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมให้คำปรึกษาในการดำเนินโครงการ รวมถึงการลงพื้นที่จริงเกี่ยวกับแก้ไขในพื้นที่และผลักดันนโยบายสาธารณะ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคพลเมือง จากโรงเรียนสู่ชุมชนรอบข้างให้ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาสังคมที่ดี


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า