ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหราชอาณาจักรเข้าพบผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


          20 กันยายน 2566  นายแดเนียล โจเซฟ คาร์เดน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหราชอาณาจักรและประธานคณะกรรมการบริหารการประชุมยุวสมาชิกรัฐสภาของสหภาพรัฐสภา เข้าพบผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า นำโดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นายณัฐพงศ์ รอดมี ผู้ช่วยเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วย นางสาวปรารถนา ทองรักษ์ และพนักงานวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ 

          ทั้งนี้ นายแดเนียล โจเซฟ คาร์เดน มีความสนใจเกี่ยวกับรูปแบบการปกครองของไทย ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทย การส่งเสริมบทบาท และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของเยาวชนอย่างสร้างสรรค์ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และการดำเนินงานของสถาบันพระปกเกล้าในฐานะองค์กรที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย ดร.ถวิลวดี ได้เล่าถึงภารกิจหลักและการดำเนินงานของสถาบันพระปกเกล้า นั่นคือ การส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง และการมีส่วนร่วมทางการเมือง นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นายแดเนียล โจเซฟ คาร์เดน ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ของสหราชอาณาจักรในกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันฯ การสัมมนา  การบรรยายพิเศษ เป็นต้น เพื่อเป็นการสานต่อองค์ความรู้และกิจกรรมทางวิชาการร่วมกันในอนาคต 

          จากนั้น นายแดเนียล ได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่ง นายแดเนียล ให้ความสนใจ ซักถาม และชื่นชมดำเนินงานของสถาบันฯ และพิพิธภัณฑ์ฯ 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า