หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

ดุลอำนาจทางการเมืองของไทยจากมุมมองทฤษฎีการปกครองแบบผสม
ชื่อเรื่อง ดุลอำนาจทางการเมืองของไทยจากมุมมองทฤษฎีการปกครองแบบผสม
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์ ไชยพร
           “...มีความเห็นพ้องต้องกันอย่างน่าทึ่งเกี่ยวกับความชอบธรรมของเสรีประชาธิปไตย (liberal democracy) ในฐานะที่เป็นระบบของการปกครองที่ได้เกิดขึ้นไปทั่วทั้งโลกตลอดช่วงเวลาไม่กี่ปีมานี้ ด้วยเสรีประชาธิปไตย (liberal democracy) มีชัยเหนืออุดมการณ์คู่แข่ง อย่างเช่น ระบอบพระมหากษัตริย์ที่สืบสายโลหิต, ฟาสซิสม์ และล่าสุดก็คือ คอมมิวนิสม์.... เสรี ประชาธิปไตย (liberal democracy) อาจจะสถาปนา ‘จุดหมายปลายทางของวิวัฒนาการของอุดมการณ์ของมนุษยชาติ’และเป็นรูปแบบสุดท้ายของการปกครองของมนุษย์’ และได้มาพาให้มาถึง ‘จุดสุดยอดของประวัติศาสตร์’ (the end of history)”

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม

 
ดุลอำนาจทางการเมืองของไทยจากมุมมองทฤษฎีการปกครองแบบผสม (99 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

รากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยที่พึงปรารถนา หลักสูตรและคู่มือ ความซื่อสัตย์

ดาวน์โหลด 82 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy)

ดาวน์โหลด 498 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

คำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540

ดาวน์โหลด 269 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า