ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเว็บไซต์ สถาบันพระปกเกล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถาบันพระปกเกล้า
เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเว็บไซต์ สถาบันพระปกเกล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดและเอกสารเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายพัสดุ สถาบันพระปกเกล้า
คุณฉัตรชัย โทร 02-141-9659Share :