ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 166 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถาบันพระปกเกล้า
เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 166 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

DOWNLOAD

ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายพัสดุ สถาบันพระปกเกล้า
คุณฉัตรชัย โทร 02-141-9659Share :