ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกผู้ประกอบการให้บริการจัดเลี้ยงอาหารในสถานที่จัดการเรียนการสอนของสถาบันพระปกเกล้า

      

ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกผู้ประกอบการให้บริการจัดเลี้ยงอาหาร
ในสถานที่จัดการเรียนการสอนของสถาบันพระปกเกล้า
-----------------------------------

DOWNLOAD

ติดต่อสอบถาม : 
ฝ่ายพัสดุ สถาบันพระปกเกล้า โทรศัพท์ 02-141-9659Share :