ภาพกิจกรรม

กิจกรรม Soul of Klongteoy

       วันที่ 3 มีนาคม 2561 นักศึกษา หลักสูตร ปนป. รุ่นที่ 7 (กลุ่มสิงโต) สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรม Soul of Klongteoy ที่ชุมชนโรงหมู เขตคลองเตย ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ,รศ.ดร.ปณิธานวัฒนายากร ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า ,คุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม และผู้อำนวยการสำนักงานเขตคลองเตย ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้

      กิจกรรม Soul of Klongteoy เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ชุมชนโดยเฉพาะเด็กๆ ได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกในกิจกรรมที่ชื่นชอบ ได้เปลี่ยนพื้นที่ชุมชนแออัดเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ด้านศิลปะและดนตรี เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนและชุมชนสร้างสรรค์สิ่งดีงามสู่สังคม โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากภาคีหลายภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชน กิจกรรมภายในงานมีทั้งการแสดงดนตรีสดของเด็กๆในชุมชนโรงหมู มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง ติ๊กชีโร่ ถนนสายศิลปะ และศิลปะบนกำแพง จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 3-4 มีนาคม 2561 ในพื้นที่ชุมชนโรงหมู พื่นที่เขตคลองเตย

3 มี.ค. 2561
Share :