รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รุ่นที่ 6 (ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2561)

           

สถาบันพระปกเกล้า
เรื่อง รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รุ่นที่ 6
ประจำปีงบประมาณปี 2561
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2561 (วันเวลาราชการ)
-----------------------------------

 ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 02-141-9552 (นางสาววัชรา เชิงหอม)
02-141-9554 (นายสิริวัฒน์ ทองคำ)
โทรสาร 02-143-8174

Share :