โครงการประกวดหนังสั้น หัวข้อ “พลเมืองไทย”(เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกพลเมือง) (ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 31 ตุลาคม 2561)

         

โครงการประกวดหนังสั้น สถาบันพระปกเกล้า
ภายใต้หัวข้อ “พลเมืองไทย” (เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกพลเมือง)

-----------------------------------
              

              สถาบันพระปกเกล้าเปิดรับผลงาน ในโครงการหนังสั้น “พลเมืองไทย” (เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกพลเมือง) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความสำคัญของความเป็นพลเมืองที่มีจิตสำนึกสาธารณะ ผ่านการบอกเล่าเรื่องราวของหนังสั้น

              ผู้สนใจสามารถดาวโหลดใบสมัคร และรายละเอียดการส่งผลงานได้ทาง www.kpi.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 ตุลาคม 2561 ทั้งประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประเภทประชาชนทั่วไป ชิงเงินรางวัลกว่า 300,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบเกียรติบัตร ส่งผลงานและใบสมัครได้ทาง shortfilm@kpi.ac.th

 ดาวน์โหลดรายละเอียด

วิธีการสมัครและการส่งผลงาน
ผู้ส่งหนังสั้นเข้าประกวด ต้องส่งหนังสั้น พร้อมเอกสารตามรายการด้านล่าง ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561

  • ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ (พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน)
  • สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน หรือสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา (กรณีสมัครในประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา)
  • สำเนาบัตรประจำประชาชน (กรณีสมัครในประเภทประชาชนทั่วไป) 

วิธีการส่งผลงาน
ส่ง File ผลงานหนังสั้นหรือ Link ผลงานที่เจ้าหน้าที่สามารถดาวน์โหลดได้ พร้อมแนบใบสมัคร
ส่งทาง email shortfilm@kpi.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณวรรัตน์ ชัยชนะ ศูนย์สื่อสารองค์กร สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ (02) 141 9752 และ (096 859 1134)
คุณจินห์จุฑา ลิ้มสวัสดิ์
โทรศัพท์ (02) 141 9755 และ (089 456 5574)
email : public@kpi.ac.th

 

 

 

Share :