เชิญผูัสนใจสมัครเข้าร่วมงานสัมมนา Next Station ประชาธิปไตยไทย : ปักหมุดเลือกตั้งท้องถิ่น วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

     

สถาบันพระปกเกล้า
เชิญผูัสนใจสมัครเข้าร่วมงานสัมมนา Next Station ประชาธิปไตยไทย : ปักหมุดเลือกตั้งท้องถิ่น
วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 5-6 ชั้น 5 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซนทรา
ศูนย์ราชการ เฉลิมพระเกียรติฯ หลักสี่ กรุงเทพฯ
--------------------------------------------------------

            ในช่วงแห่งการเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นที่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้  วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะที่เป็นหน่วยงานทางวิชาการที่สนับสนุนและผลักดันการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่น จึงได้จัดให้มีการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “Next Station ประชาธิปไตยไทย: ปักหมุดเลือกตั้งท้องถิ่น” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีพูดคุยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นรวมทั้งกฎหมายท้องถิ่นใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นเวทีที่จะเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลการเลือกตั้งท้องถิ่นได้ชี้แนะแนวทางและการเตรียมความพร้อมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะก้าวเข้าสู่บรรยากาศของการเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศในไม่ช้านี้ 

เอกสารและการสมัครเข้าร่วมงาน

  1. รายละเอียดโครงการและกำหนดการ
  2. จดหมายเชิญสัมมนา (ประธานสภา)
  3. จดหมายเชิญสัมมนา (นายกอปท.)
  4. แผนที่งาน
  5. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (ไม่รับลงทะเบียนทางโทรสาร/Fax**ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562**
  6. ตรวจสอบรายชื่อ ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า
02-141-9576 และ 02-141-9563

Share :