ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ ทางด้านเศรษฐกิจสังคม

      

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ
ทางด้านเศรษฐกิจสังคม โดยวิธีคัดเลือก
-----------------------------------

DOWNLOAD

ติดต่อสอบถาม : 
ฝ่ายพัสดุ สถาบันพระปกเกล้า โทรศัพท์ 02-141-9659Share :