ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างจัดทำศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

      

ประกวดราคาจ้างจัดทำศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย ระยะที่ 2
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-----------------------------------

 

ติดต่อสอบถาม : 
ฝ่ายพัสดุ สถาบันพระปกเกล้า โทรศัพท์ 02-141-9659Share :