ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสวนา “บนเส้นทางประชาธิปไตยไทย : แรงบันดาลพระราชหฤทัยแห่งพระปกเกล้า” ในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561

          

 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสวนา “บนเส้นทางประชาธิปไตยไทย : แรงบันดาลพระราชหฤทัยแห่งพระปกเกล้า”
ในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 นาฬิกา
ณ อาคารอนุรักษ์ ชั้น 1 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

-----------------------------------

              พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสวนา “บนเส้นทางประชาธิปไตยไทย : แรงบันดาลพระราชหฤทัยแห่งพระปกเกล้า” ซึ่งเป็นกิจกรรมประกอบนิทรรศการ “แรงบันดาลใจจากหนังสือทรงอ่าน” โดยหนังสือส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งนำเสนอเรื่องราวผ่านการจัดนิทรรศการหมุนเวียนด้วยสื่อและโบราณวัตถุที่ทรงคุณค่า

              ในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 นาฬิกา ณ อาคารอนุรักษ์ ชั้น 1 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย

  • ศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ (ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ)
  • ดร.ภูริ ฟูวงศ์เจริญ (คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ดำเนินรายการโดย นางสาวชนิตร์นันทน์ ปุณณะนิธิ (สถานีโทรทัศน์ TNN 24)

Share :