ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต่อการใช้งาน (กำหนดขายทอดตลาดวันที่ 14 กันยายน 2561)

         

สถาบันพระปกเกล้า
เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต่อการใช้งาน
-----------------------------------

 ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายพัสดุ สถาบันพระปกเกล้า โทรศัพท์ 02-141-9656

 

Share :