ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สถาบันพระปกเกล้า
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

DOWNLOAD

ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายพัสดุ สถาบันพระปกเกล้า
คุณฉัตรชัย โทร 02-141-9659Share :