ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประเมินผลการจัดการศึกษาอบรม หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 18

สถาบันพระปกเกล้า
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประเมินผลการจัดการศึกษาอบรม
หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 18
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

DOWNLOAD

ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายพัสดุ สถาบันพระปกเกล้า
คุณฉัตรชัย โทร 02-141-9659Share :