ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างควบคุมงานโครงการจัดทำนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า

สถาบันพระปกเกล้า
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างควบคุมงานโครงการจัดทำนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า

DOWNLOAD

ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายพัสดุ สถาบันพระปกเกล้า
คุณฉัตรชัย โทร 02-141-9659Share :