หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

Legitimacy Crisis in Thailand

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


Legitimacy Crisis in Thailand

หัวเรื่อง : Legitimacy Crisis in Thailand

ชื่อเรื่อง - Legitimacy Crisis in Thailand
ผู้แต่ง - Marc Askew
จำนวนหน้า - 328 หน้า
จัดพิมพ์โดย - Silkworm Books
ราคา - 695 บาท

              รวบรวมบทความสำคัญที่อธิบายถึงวิกฤติความชอบธรรมของประเทศไทยในปัจจุบัน เริ่มต้นด้วยการเล่าเรื่องเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างมีชีวิตชีวาและในบทต่อ ๆ มายังได้กล่าวถึงการเมืองในเรื่องเขาพระวิหาร (Preah Vihear) การชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและ "การเมืองใหม่" และเหตุการณ์สำคัญอื่นๆอีกหลายเหตุการณ์ หนังสือจบลงด้วยการวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งในความท้าทายที่สำคัญของประเทศทางการเมืองและเศรษฐกิจ
หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ฝ่ายพัสดุ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2141-9656-59

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง