ขอเชิญร่วมชมงานนิทรรศการทรงคุณค่าแห่งปี "เครื่องต้นวังหลวง สู่ครัวนอกวัง (วังสวนบ้านแก้ว)" (ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2561)

          

สถาบันพระปกเกล้า
 เรื่อง งานนิทรรศการทรงคุณค่าแห่งปี นิทรรศการเมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สยามทัศนา ห้วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง

-----------------------------------

          ขอเชิญร่วมชมงานนิทรรศการทรงคุณค่าแห่งปี นิทรรศการเมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สยามทัศนา ห้วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง "เครื่องต้นวังหลวง สู่ครัวนอกวัง (วังสวนบ้านแก้ว)"  “ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2561” ณ พิพิธภัณฑ์วังสวนบ้านแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

02-280-2413-4 ต่อ 104-106 (ยกเว้นวันจันทร์) 

Share :