Users Online [ Stats ]
วันเด็กแห่งชาติ PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งมีการจัดกิจกรรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และมีกิจกรรมการเล่นเกมต่างๆ อาทิ เก้าอี้ที่ว่างเปล่า,ความลับในใจ,ควักหัวใจ,เอื้อมไม่ถึง เป็นต้น โดยมีนางวีรนุช พลนิกร ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นประธานในการเปิดงานและมอบของรางวัล

Image

   

No comment posted