Users Online [ Stats ]
การเมืองภาคพลเมือง PDF พิมพ์ อีเมล์
  

ชื่อเรื่อง - การเมืองภาคพลเมือง

ผู้แต่ง - เดวิด แมทธิวส์

จำนวนหน้า - 375 หน้า

จัดพิมพ์โดย - โรงพิมพ์ศิริภัณฑ์ ออฟเซ็ท

ราคา - 350 บาท

เป็นประดุจตะกร้าใบใหญ่ที่บรรจุเรื่องราวการเมืองภาคพลเมืองไว้เต็มทั้งประวัติศาสตร์ ความหมาย กรณีตัวอย่าง ความคิดความอ่านของผู้คนมากมาย ที่เราจะได้เรียนรู้ความลึกซึ้งของการเมืองภาคพลเมือง เราจะได้เรียนรู้ว่า "การรับฟังสาธารณะ" และ "ประชามติ" ไม่ได้ดีอย่างที่คิดสามารถเรียนรู้ได้จากหนังสือเล่มนี้ 

 
หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ฝ่ายพัสดุ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2141-9656-59

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >