Users Online [ Stats ]
ภาพกิจกรรมสถาบันพระปกเกล้า
สถาบันพระปกเกล้า เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ชุมนุม ในนาม KPISE
 
Imageเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2556 ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ชุมนุม พร้อมด้วยคณะนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าร่วมเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ชุมนุมในนาม KPISE(ไม่แบ่งพรรคแบ่งสี) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือคนไทยที่ได้รับบาดเจ็บจากการชุมนุมทางการเมืองทั้งฝ่ายผู้ชุมนุมและฝ่ายรัฐบาลและเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์เวชภัณฑ์ และอื่นๆ เพื่อป้องกันและปฐมพยาบาลอาการบาดเจ็บเบื้องต้นกับคนไทยทุกฝ่าย ณ ถนนสุโขทัย ซอย 1
พิธีมอบใบรับรองการอบรม โครงการอบรมการพัฒนาหลักสูตรการบริหารจัดการอุทกภัยเชิงรุก
 
Imageเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ Institute for Housing and Urban Development Studies(IHS) Erasmus University และ Compuplan Knowledge Institute of Applied geo-Information (CKI) จากประเทศเนเธอร์แลนด์ จัดพิธีมอบใบรับรอบผ่านการอบรมโครงการอบรมการพัฒนาหลักสูตรการบริหาร จัดการอุทกภัยเชิงรุกให้กับผู้เข้าร่วมอบรม โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Ogenis Brilhante จาก Institute for Housing and Urban Development Studies(HIS) Erasmus University,The Netherlands เป็นประธานในพิธ โดย ดร.อรทัย ก๊กผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น กล่าวรายงาน ณ ห้องภูวนาทประชาธิปก
สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ลงพื้นที่โครงการสร้างสำนึกพลเมือง
 
Imageเมื่อวันที่ 16-19 ธันวาคม 2556 สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า โดย นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ลงพื้นที่โครงการสร้างสำนึกพลเมืองภายหลังจากเยี่ยมโรงเรียน ณ เมืองย่างกุ้ง สำหรับเส้นทางการเยี่ยมโรงเรียนทั้ง 7 เมืองนั้นประกอบด้วย เมืองมัณฑเลย์ เมืองดูลาโบ เมืองมิงฉานเมืองมาไล เมืองเชวเจา เมืองสกาย และเมืองชเวโบ สำหรับวัน 16-17 ธันวาคม 2556 เป็นการลงพื้นที่เมืองมัณฑเลย์ และเริ่มต้นเยี่ยมโรงเรียนจากเมืองที่ใกล้ที่สุดคือในเมืองมัณฑเลย์และลงพื้นที่ต่อไปยังเมืองดูลาโบ และเยี่ยมโรงเรียนอีก 2 แห่งในเมืองมิงฉาน เพื่อชมการนำเสนอของนักเรียนเสร็จสิ้น และร่วมประชุมกับคุณครูเพื่อให้ข้อเสนอแนะ
พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ
 
Imageเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2556 นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล พร้อมด้วย พนักงาน และเจ้าหน้าที่สถาบันพระปกเกล้า ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ ณ อาคารรัฐสภา
สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา จัดพิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษา
 
Imageเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกรัฐสภา รุ่นที่ 4/2556, 5/2556, 6/2556 และหลักสูตรวุฒิบัตรผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา รุ่นที่ 7/2556, 8/2556, 9/2556 พร้อมทั้งให้โอวาทและแสดงความยินดีแก่นักศึกษากล่าวรายงานโดย นางเบญจมาศ วิวัฒน์ชาญกิจ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา ณ ห้องประชาธิปก
สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง จัดเวทีปรึกษาหารือการจัดตั้งโรงเรียนพลเมือง ต.ปรือใหญ่ จ.ศรีสะเกษ
 
Imageเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง โดย นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ร่วมกับศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โดยอาจารย์ทองดี ทองผาย เลขานุการศูนย์ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ฯ จัดเวทีหารือการจัดตั้งโรงเรียนพลเมือง ร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนในตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดย นายปอง ปรือปรัก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ และประชาชนกว่า 80 คน
 
 
 
รองเลขาธิการร่วมแสดงความยินดี สำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 14 ปี
 
Imageเมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2556  นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ร่วมแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ เนื่องในงานวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ครบรอบ 14 ปี  ณ สำนักงาน ป.ป.ช. จ.นนทบุรี โดยมีนายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบช่อดอกไม้ 
 
 

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น จัดโครงการอบรมการพัฒนา หลักสูตรการบริหารจัดการอุทกภัยเชิงรุก
 
Imageเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับ Institute for Housing and Urban Development Studies(IHS) Erasmus University และ Compuplan Knowledge Institute of Applied geo-Information(CKI) จากประเทศเนเธอร์แลนด์ จัดโครงการอบรมการพัฒนาหลักสูตรการบริหารจัดการอุทกภัยเชิงรุก เพื่อสร้างองค์ความรู้ ประสบการณ์ให้สามารถพัฒนาหลักสูตรการบริหารจัดการอุทกภัยให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวรายงานโดย นางสาววิลาวัณย์ หงษ์นคร นักวิชาการ ณ ห้องภูวนาทประชาธิปก
ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ บรรยายพิเศษ หัวข้อ “กรณีปราสาทพระวิหาร : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต”
 

Imageเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า บรรยายพิเศษหัวข้อ “กรณีปราสาทพระวิหาร : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต” ณ ห้องประชุมประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า ในการบรรยายพิเศษครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม รัฐอมฤต ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เป็นผู้กล่าวรายงาน  และมีผู้เข้ารับฟังการบรรยาย ประกอบด้วย นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 17  หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 12 และหลักสูตรไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) รุ่นที่ 4 รวมถึงศิษย์เก่าของสถาบันพระปกเกล้าที่ให้ความสนใจเข้ารับฟังการบรรยาย รวมทั้งสิ้นประมาณ 150 คน
พิพิธภัณฑ์ฯ ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 120 ปี พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
 

Imageเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2556 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 120 ปี พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นการจัดนิทรรศการภาพนิ่งจากฟิล์ม รัชกาลที่ 7 มาแสดงด้านหน้าศาลาเฉลิมกรุง เพื่อเป็นการเผยแพร่พระปรีชาสามารถในด้านการถ่ายภาพของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ผ่านฟิล์มส่วนพระองค์ ก่อนเข้ารับฟังบทเพลงพระราชนิพนธ์ ซึ่งเป็นบทเพลงแนวสังคีตประยุกต์ในคอนเสิร์ต “ราตรีประดับดาว” ที่ถูกถ่ายทอดบทเพลงโดยศิลปินแห่งชาติ เพื่อเป็นการรำลึกและเทิดพระเกียรติในประปรีชาสามารถด้านการดนตรีและคีตศิลป์ของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 7 ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา นำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ “ก้าวไปกับงานวิจัย กฟผ.”
 

Imageเมื่อวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า เข้าร่วมเป็นวิทยากรนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาต้นทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนบริเวณโรงไฟฟ้ากระบี่ในเขตตำบลคลองขนาน  ปกาสัย และตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่” ในงานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 2/2556 จัดโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภายใต้ชื่องาน “ก้าวไปกับงานวิจัย กฟผ.” ณ หอประชุม กฟผ.1 สำนักงานใหญ่ กฟผ. จ.นนทบุรี
บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมายุครบ 86 พรรษา
 
Imageเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วย นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า รศ.ดร.นิยม รัฐอมฤต ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล นางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรต่างๆ เป็นตัวแทนในการบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมายุครบ 86 พรรษา ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
สถาบันพระปกเกล้าต้อนรับคณะจากประเทศสหรัฐอเมริกา
 
Imageเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา โดย ดร.ลินายา เบ็ตตี้ (Linnea M. Beatty) ดร.ริวา กันโตวิซ (Riva B. Kantowitz) และ คุณแคทรีนา โฟโตวัต(Katrina fotovat) พร้อมด้วย ผู้แทนจากสถานทูตอเมริกาในประเทศไทย คุณนอร์แมน แฟรงซ์ (Norman R. Pflanz) เข้าพบ ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล และ นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพ การเมืองภาคพลเมือง และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งผู้แทนจากหน่วยงานทั้งสองแห่งมีความสนใจโครงการและผลงานวิจัยที่สถาบันพระปกเกล้าดำเนินการเป็นอย่างมาก จากนั้นช่วงบ่ายสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองได้นำเสนอผลการดำเนินโครงการสร้างสำนึกพลเมืองในประเทศพม่าแก่ผู้แทนจากหน่วยงานทั้งสอง ณ ห้องประชุม 3 สถาบันพระปกเกล้า
ถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
Imageตามที่สำนักพระราชวัง ได้ออกแถลงการณ์ ฉบับที่ 1 เรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2556 เนื่องจากมีพระอาการปวดพระนาภี(ท้อง) และทรงมีไข้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้ถวายการตรวจ ปรากฏว่าพบนิ่วอุดที่ท่อพระวักกะ(ไต) ข้างขวา คณะแพทย์ฯ จึงถวายการรักษาด้วยพระโอสถบรรเทาการปวด พระโอสถปฏิชีวนะ ขอพระราชทานให้ประทับในโรงพยาบาล และงดพระราชกิจสักระยะหนึ่งนั้น  เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วยนางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ พนักงานและเจ้าหน้าที่สถาบันพระปกเกล้านำแจกันดอกไม้มาทูลเกล้าฯถวาย พร้อมทั้งถวายพระพรขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน ณ โถงชั้นล่าง ตึกอานันทมหิดล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
การประชุมใหญ่ประจำปีศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 1/2557
 
Imageเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง จัดประชุมใหญ่ประจำปีศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 1/2557 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองประจำปี 2557 โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานการประชุมและมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประกอบด้วย ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ ดร.พยุงศักดิ์ จันทรสุรินทร์ ผู้แทนจาก National Democratic Institute (NDI) 
 
 
 
สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลจัดพิธีลงนามความร่วมมือโครงการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อสังคมสันติสุข
 

Imageเมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2556 สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลจัดพิธีลงนามความร่วมมือโครงการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อสังคมสันติสุข ณ ห้องประชุมรำไพพรรณี สถาบันพระปกเกล้าโดยมี ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ดร.มัทนา สานติวัตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ นางฐาณิญา พงษ์ศิริ ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด นายปริญญา กระจ่างมล รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SiPA และ พล.อ เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้าร่วมลงนาม

 

 

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ ในวาระครบรอบ 120 ปี วันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
Imageเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 รศ.วุฒิสาร ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วย รศ.ดร.นิยม รัฐอมฤต ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง คณะผู้บริหาร นักศึกษา พนักงานและเจ้าหน้าที่สถาบันพระปกเกล้า ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวาระครบรอบ 120 ปี ณ อาคารรัฐสภา ในวันเดียวกัน นางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ พร้อมด้วย นักศึกษา พนักงานและเจ้าหน้าที่สถาบันพระปกเกล้า ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 

พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานในวาระครบรอบ 120 ปี วันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
Imageเนื่องในวาระครบ 120 ปี วันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 สถาบันพระปกเกล้าได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายเป็นพระราชกุศล ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โดย ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในพิธี และมีคณะผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติและตัวแทนพนักงานเข้าร่วมในพิธี
สถาบันพระปกเกล้า ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สทอภ. ครบรอบ 13 ปี
 
Imageเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 นางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ พร้อมด้วย พนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) : สทอภ. ครบรอบ 13 ปี โดยได้รับเกียรติจาก นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รับมอบของที่ระลึก ณ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)
สถาบันพระปกเกล้า ต้อนรับคณะผู้แทนจาก Australian Public Service Commission
 
Imageเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 สถาบันพระปกเกล้า ต้อนรับคณะผู้แทนจาก Australian Public Service Commission โดยได้รับเกียรติจาก ศ.(พิเศษ)นรนิติ เศรษฐบุตร อดีตเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า บรรยายพิเศษและร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 19 คน ณ ห้องรำไพพรรณี
ข่าวและบทความอื่นๆ...
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 31 - 60 จาก 551