Users Online [ Stats ]
ภาพกิจกรรมสถาบันพระปกเกล้า
คณะผู้แทนสถาบันพระปกเกล้า ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า
 

Imageเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 คณะผู้แทนสถาบันพระปกเกล้า นำโดย นายโพธิพันธ์ มุขสมบัติ  นิติกรและธรรมาภิบาลองค์กรชำนาญการ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า ณ บริเวณหน้าอาคารเนติบัณฑิตยสภา 
สสม. ร่วมกับ สช. จัดโครงการทบทวน ธน. ว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ “ภาคเหนือ”
 

Imageสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จัดโครงการการขับเคลื่อนทบทวนรัฐธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ โดยวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ผู้อำนวยการสำนักฯ นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ นำทีมงาน ดร.สติธร ธนานิธิโชติ นายชลัท ประเทืองรัตนา และนาสาวอรอุมา ภูมิบูรณ์ ลงพื้นที่เวทีเตรียมความพร้อมทำความเข้าใจระเบียบวิธีวิจัยกับคณะทำงานพื้นที่ภาคเหนือ 4 จังหวัด คือ จังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร อุทัยธานี และพิจิตร บรรยากาศเป็นการพูดคุย แลกเปลี่ยน ทำความเข้าใจแบบเป็นกันเอง


หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 4 นำเสนอผลงาน“วิสาหกิจเพื่อสังคม”
 

Imageเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า จัดงานนำเสนอผลงานโครงการกลุ่มเชิงปฏิบัติต่อสาธารณะหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 4 โดย ศ.ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ  เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์  
สสม. อบรมวิทยากรกระบวนการ กรมการปกครองภาคกลาง
 

Imageวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมปริ้นท์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ อาจารย์ศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ผศ.พิชัย เพชรรักษ์ ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จ.ลพบุรี และคณะ ได้รับเชิญจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เป็นวิทยากรอบรม "การเป็นวิทยากรกระบวนการ" ให้กับผู้ช่วยจ่าจังหวัด และผู้นำท้องที่ ใน 26 จังหวัดภาคกลาง จำนวน 250 คน โดยมีวัตถุประสงค์ให้กลุ่มผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้การเป็นวิทยากรกระบวนการ และนำกระบวนการที่ได้รับการอบรมไปประยุกต์ใช้ทำงานในพื้นที่ต่อไป ซึ่งกิจกรรมในวันดังกล่าวผู้เข้ารับการอบรมให้ความสนใจในกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นอย่างน่าประทับใจ
ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 15 ปี
 

Imageเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 คณะผู้แทนสถาบันพระปกเกล้า นำโดยนางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า เข้าร่วมงานแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ครบรอบ 15 ปี โดยได้รับเกียรติจาก นายยงยุทธ มะลิทอง รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก โดยในงานนี้ สถาบันพระปกเกล้าได้ร่วมมอบเงินบริจาคเพื่อการกุศลให้แก่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา มูลนิธิเด็กพิการบ้านนนทภูมิ และมูลนิธิบ้านราชาวดี 
บวงสรวงและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ งานแสดงเฉลิมพระเกียรติ 120 ปี รัชกาล ที่ 7
 

Imageวันที่ 17 พฤศจิกายน  2557 นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  พร้อมคณะ เดินทางไปยังโรงละครแห่งชาติ เพื่อบวงสรวงและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสที่สถาบันพระปกเกล้า ดำเนินการจัดโครงการการแสดงเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาส 120 ปี พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยการแสดงดังกล่าวจัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงละครแห่งชาติ
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเก็บสถิติข้อมูลการวิจัยและการเรียกใช้ประโยชน์ DATA ARCHIVE
 

Imageเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้าจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดเก็บสถิติข้อมูลการวิจัยและการเรียกใช้ประโยชน์ DATA ARCHIVE” โดย Mr.Vladimir Joseph Licudine จาก Social Weather Stations (SWS) ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นวิทยากร ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริหารและพนักงานเข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมย่อย 1-2 สถาบันพระปกเกล้า
การประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า คร้งที่ 16
 

Imageสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์ ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 16 ประจำปี 2557 เรื่อง “8 ทศวรรษ ประชาธิปไตยไทย : พลวัตแห่งดุลอำนาจ”(Eight Decades of Thai Democracy: Dynamics of Balancing Power) และพิธีเปิดนิทรรศการ 120 ปี วันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.30 นาฬิกา

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ งานแสดงเฉลิมพระเกียรติ 120 ปี พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
 

Imageวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  พร้อมคณะ เดินทางไปยังโรงละครแห่งชาติ เพื่อบวงสรวงและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสที่สถาบันพระปกเกล้า ดำเนินการจัดโครงการการแสดงเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาส 120 ปี พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยการแสดงดังกล่าวจัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงละครแห่งชาติ


บรรยายพิเศษ “การสร้างพลังพลเมืองเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย”โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี
 

Imageเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การสร้างพลังพลเมืองเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย” โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี ราษฏรอาวุโส และประธานคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 5 เป็นวิทยากรโดยมีนักศึกษาหลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 5 เข้ารับฟังการบรรยาย ณ ห้องสัตมธรรมราชา สถาบันพระปกเกล้า
รางวัลพระปกเกล้า 2557 อบต.หนองแปน จ.ขอนแก่น
 

Imageเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า ซึ่งประกอบไปด้วย ดร.พีรียุตม์ วรรณพฤกษ์, รศ.ตระกูล มีชัย ,รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์, นางสาวสุมามาลย์ ชาวนา ได้เดินทางไปยัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น    เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท. ในด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท. จำนวน 26 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้า จากสถาบันพระปกเกล้า


รางวัลพระปกเกล้า 2557 อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
 

Imageเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า ซึ่งประกอบไปด้วย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ,ดร.พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์, นายเอกวัฒน์ สุวรรณ และ นางสาวธนิษฐา สุขะวัฒนะ ได้เดินทางไปยัง เทศบาลตำบลบ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท.ในด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท.จำนวน 26 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้า จากสถาบันพระปกเกล้า
รางวัลพระปกเกล้า 2557 อ.เมือง จ.ขอนแก่น
 

Imageเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า ซึ่งประกอบไปด้วย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ,ดร.พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์, นายเอกวัฒน์ สุวรรณ และ นางสาวธนิษฐา สุขะวัฒนะ ได้เดินทางไปยัง เทศบาลนครขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท.ในด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท.จำนวน 26 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้า จากสถาบันพระปกเกล้า
รางวัลพระปกเกล้า 2557 อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
 

Imageเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า ซึ่งประกอบไปด้วย รศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม ,นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์, นายพรชัย ปุณณวัฒนาพร และ ภควัต อัจฉริยะปัญญา ได้เดินทางไปยัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท.ในด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท. จำนวน 26 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้า จากสถาบันพระปกเกล้า
รางวัลพระปกเกล้า 2557 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
 

Imageเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า ซึ่งประกอบไปด้วย ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล, ดร.ถวิลวดี บุรีกุล, นายสยาม เจริญอินทร์พรหม, นางสาวสุมามาลย์ ชาวนา และนายชลิต ถาวรกิจกุล ได้เดินทางไป เทศบาลเมือง หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท.ในด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท.จำนวน 26 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้า จากสถาบันพระปกเกล้า
รางวัลพระปกเกล้า 2557 อ.เมือง จ.กระบี่
 

Imageเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า ซึ่งประกอบไปด้วย ดร.พีรียุตม์ วรรณพฤกษ์, ดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ ,นายเอกวัฒน์ สุวรรณ,นายภควัต อัจฉริยปัญญาได้เดินทางไปยัง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท.ในด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท.จำนวน 26 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้า จากสถาบันพระปกเกล้า
รางวัลพระปกเกล้า 2557 อ.เวียงสา จ.น่าน
 

Imageเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า ซึ่งประกอบไปด้วย รศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม ,นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์, นายสยาม เจริญอินทร์พรหม และ นางสาวธนิษฐา สุขะวัฒนะ ได้เดินทางไปยัง เทศบาลตำบลเวียงสา อ.เวียงสา จ.น่าน เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท.ในด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท.จำนวน 26 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้า จากสถาบันพระปกเกล้า


รางวัลพระปกเกล้า 2557 อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
 

Imageเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า  ซึ่งประกอบไปด้วย ดร.วิชัย รูปขำดี, รศ.ตระกูล มีชัย, นายนฤตย์ เสกธีระ และนางสาวศิรัสกร วัฒนะบุปผา ได้เดินทางไป องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท. ในด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท. จำนวน 26 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้า จากสถาบันพระปกเกล้า
รางวัลพระปกเกล้า 2557 อ.เมือง จ.ภูเก็ต
 

Imageเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า ซึ่งประกอบไปด้วย ดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ ,ดร.พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์, นายเอกวัฒน์ สุวรรณ และ นายภควัต อัจฉริยปัญญา ได้เดินทางไปยัง อบจ.ภูเก็ต  อ.เมือง จ.ภูเก็ต เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท. ในด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท.จำนวน 26 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้า จากสถาบันพระปกเกล้า
รางวัลพระปกเกล้า 2557 อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
 

Imageเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า ซึ่งประกอบไปด้วย ดร.พีรียุตม์ วรรณพฤกษ์, รศ.ตระกูล มีชัย ,รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์, นางสาวสุมามาลย์ ชาวนา ได้เดินทางไปยัง องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น เพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของ อปท.ในด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ทั้งนี้ในปี 2557 มี อปท.จำนวน 26 แห่ง ซึ่งอยู่ในข่ายการเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้า จากสถาบันพระปกเกล้า
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 31 - 60 จาก 737