รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาอบรม หลักสูตรวุฒิบัตรการปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รุ่นที่ 5

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาอบรม
หลักสูตรวุฒิบัตรการปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รุ่นที่ 5 
ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

-----------------------------------

 ดาวน์โหลดรายชื่อและรายละเอียดเพิ่มเติม

ยืนยันการเข้าศึกษา       ** วันที่ 24-25 มกราคม 2561**
ทางโทรศัพท์ : 02-1419558 (ชาญสิทธิ์)
ทางอีเมล์ : Chansit@kpi.ac.th (ชาญสิทธิ์)

Share :