สัมมนาวิชาการครบรอบ 20 ปีแห่งการสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า ระหว่างวันที่ 3 – 4 กันยายน 2561

         

สถาบันพระปกเกล้า
เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการครบรอบ 20 ปีแห่งการสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า
วันที่ 3 – 4 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
-----------------------------------

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวสุรีย์พร ตั้งวิเศษทรัพย์ โทรศัพท์ 02-141-9587

Share :