สัมมนาวิชาการครบรอบ 20 ปีแห่งการสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า ระหว่างวันที่ 3 – 4 กันยายน 2561

         

สถาบันพระปกเกล้า
เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการครบรอบ 20 ปีแห่งการสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า
วันที่ 3 – 4 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
-----------------------------------

ผู้ที่ไม่ได้ทำการลงทะเบียนสามารถติดตามการถ่ายทอด Facebook Live ได้ทางเว็บไซต์

กรุณาเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ เพื่อลงทะเบียนในวันงาน
ทั้งนี้ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วไม่สามารถโอนสิทธิในการเข้าร่วมงานให้แก่ผู้อื่นได้

**ไม่รับลงทะเบียนให้แก่ผู้ไม่แสดงบัตรประจำตัวและไม่รับลงทะเบียนเพิ่มเติมหน้างาน**

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวสุรีย์พร ตั้งวิเศษทรัพย์ โทรศัพท์ 02-141-9587

 

 

Share :