ขอเชิญร่วมงานสัมมนา "ประชาธิปกบรมราชาภิเษก" ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

      

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการพระปกเกล้าศึกษา
สัมมนา “ประชาธิปกบรมราชาภิเษก”
ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 13.00-16.00 น.ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารรำไพพรรณี

 

ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดย วิทยากร : ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ


ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่นี่
(ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน)

ติดต่อสอบถาม
02-280-3414 ต่อ 111

Share :