บรรยายพิเศษKPI Public Lecture ครั้งที่ 3 “เราจะรับมือกับวิกฤตการณ์ประชาธิปไตยโลกได้อย่างไร” (วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561)

         

สถาบันพระปกเกล้า
เชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษKPI Public Lecture ครั้งที่ 3
หัวข้อ “เราจะรับมือกับวิกฤตการณ์ประชาธิปไตยโลกได้อย่างไร”
วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 นาฬิกา
ณ ห้องประชาธิปก ส่วนอาคารจอดรถ ชั้น 5 (โซนทิศเหนือ)
อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
-----------------------------------

จำกัดเพียง 100 ที่นั่ง เท่านั้น!!

 

ดาวน์โหลดรายละเอียด

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวศิริกมล จันทรปัญญา โทรศัพท์ 02-141-9759

Share :