รายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัลโครงการประกวดหนังสั้น “พลเมืองไทย” (เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกพลเมือง)

         

สถาบันพระปกเกล้า
เรื่อง รายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล
โครงการประกวดหนังสั้น “พลเมืองไทย” (เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกพลเมือง) 
-----------------------------------

        ตามที่ สถาบันพระปกเกล้าจัดโครงการประกวดหนังสั้น “พลเมืองไทย” (เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกพลเมือง) นั้น
        บัดนี้ คณะกรรมการกำกับโครงการประกวดหนังสั้นฯ ได้พิจารณาเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล (ดังประกาศผลการตัดสินการประกวดหนังสั้น “พลเมืองไทย”(เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกพลเมือง)

 ผลการตัดสิน

กำหนดการ (Download)
การมอบรางวัล โครงการประกวดหนังสั้น “พลเมืองไทย” สถาบันพระปกเกล้า
วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561 เวลา 10.20 – 11.45 น.
ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ

ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายเลขานุการโครงการประกวดหนังสั้นฯ
นางสาววรรัตน์ ชัยชนะ (0 21419752)
นางสาวจินห์จุฑา ลิ้มสวัสดิ์ (0 21419755)

Share :