สถาบันพระปกเกล้า ชี้แจงข่าว กรณีที่สภาปฏิรูปประเทศ (สปท.) เสนอให้แก้ไขพระราชบัญญัติ สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2541

logo_kpi_web

สถาบันพระปกเกล้า ชี้แจงข่าว กรณีที่สภาปฏิรูปประเทศ (สปท.)
เสนอให้แก้ไขพระราชบัญญัติ สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2541

DOWNLOAD
-----------------------------------
       

  ข้อมูลจาก : ศุนย์สื่อสารองค์กร สถาบันพระปกเกล้า

Share :