เชิญร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง การกุศลเพื่อโรงพยาบาลที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร ในโอกาสครบรอบ 20 ปี สถาบันพระปกเกล้า KPI Charity Mini Marathon

          

 โครงการ “เดิน-วิ่ง การกุศลเพื่อโรงพยาบาลที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร”
ในโอกาสครบรอบ 20 ปี สถาบันพระปกเกล้า
KPI Charity Mini Marathon
วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 ณ สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ จังหวัดนนทบุรี
ระหว่างเวลา 04.00 - 09.00 น. โดยมีจุด START/FINISH ที่ด้านหน้าโรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี
-----------------------------------

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประเภทการวิ่ง แบ่งเป็น 2 ประเภท

1. Fun Run : ระยะ 5 กิโลเมตร จำหน่ายบัตร ราคา 500 บาท
2. Mini Marathon : ระยะ 11 กิโลเมตร จำหน่ายบัตร ราคา 500 บาท
หมายเหตุ: มีการแข่งขันและมอบรางวัลเฉพาะระยะ Mini Marathon เท่านั้น

วันเวลาและสถานที่จัดงาน
วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 ณ สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ จังหวัดนนทบุรี
ระหว่างเวลา 04.00 - 09.00 น. โดยมีจุด START/FINISH ที่ด้านหน้าโรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี

ช่องทางการสมัคร
สมัครออนไลน์ โดยเข้าไป www.berving.com 
เริ่มรับสมัครนับตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึง วันที่ 16 สิงหาคม 2561
หรือปิดรับสมัครก่อนเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้ จำนวนการรับสมัคร 3,500 คน

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม KPI Charity Mini Marathon

    

 

 

 

Share :