หนังสือจำหน่าย

เมนูย่อย

การเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยเปรียบเทียบ : เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย ชิลี อาร์เจนตินา ตูนิเซีย ไนจีเรีย ยูเครน และโปรแลนด์

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


การเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยเปรียบเทียบ : เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย ชิลี อาร์เจนตินา ตูนิเซีย ไนจีเรีย ยูเครน และโปรแลนด์

หัวเรื่อง : การเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยเปรียบเทียบ : เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย ชิลี อาร์เจนตินา ตูนิเซีย ไนจีเรีย ยูเครน และโปรแลนด์

ชื่อเรื่อง การเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยเปรียบเทียบ : เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย ชิลี อาร์เจนตินา ตูนิเซีย ไนจีเรีย ยูเครน และโปรแลนด์
โดย สิริพรรณ นกสวน สวัสดี

         จากคำถามในการวิจัยที่น่าสนใจและสอดคล้องกับสภาวการณ์ทางการเมืองไทยที่ผ่านระยะการเปลี่ยนผ่านว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้างที่ทำให้สามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบประชาธิปไตย เพื่อที่จะนำมาเปรียบเทียบว่าประเทศไทยมีเงื่อนไขต่างๆ ที่จะนำพาไปสู่การเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบประชาธิปไตยหรือไม่ และประเทศไทยจะต้องสร้างกลไกหรือเงื่อนไขอะไรบ้าง ที่จะนำไปสู่ความมั่นคงของระบอบประชาธิปไตย
ISBN : 9789744499912

จัดพิมพ์โดย
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนทิศใต้)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 http://www.kpi.ac.th

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ศูนย์หนังสือสถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2143-9231

Share :

หนังสือจำหน่ายที่เกี่ยวข้อง