ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561

         

กฐินพระราชทาน
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2561
ทอดถวาย ณ พระอารามหลวง วัดไชโยวรวิหาร ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
-----------------------------------

              ด้วยสถาบันพระปกเกล้า ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้เป็นเจ้าภาพในการนำผ้าพระกฐิน พระราชทาน ประจำปี 2561 ไปถวายพระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษา ณ พระอารามหลวง วัดไชโยวรวิหาร ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
              ในการนี้ สถาบันพระปกเกล้าจึงขอเชิญชวนท่านทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพและบริจาคจตุปัจจัย ตามจิตศรัทธา เพื่อถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2561 และเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
              ขออำนวยพรให้ท่านจงมีความสุขความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัยสี่ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ เทอญ

 ช่องทางร่วมเป็นเจ้าภาพในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561
ชื่อบัญชี “กฐิน โดยสถาบันพระปกเกล้า”

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)  บัญชีออมทรัพย์

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บัญชีออมทรัพย์

ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)  บัญชีออมทรัพย์

 

--------------------------------------------------------------------------------------

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

หมายเหตุ  ใบรับบริจาคนำไปลดหย่อนภาษีสำหรับบุคคลธรรมดา ได้ตามมาตรา 47 (7) (ข) ของประมวลรัษฎากร
และนำไปหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ สำหรับนิติบุคคลได้ตามมาตรา 65 (ตรี) (3)
ของประมวลรัษฎากรตามหนังสือกรมสรรพากรที่ กค.0811/2826 ลงวันที่ 10 เมษายน 2543 

ติดต่อสอบถาม
ส่วนกลาง :
โทรศัพท์ 0-2141-9629, 0-2141-9637
โทรสาร 0-2143-8181 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ panarat@kpi.ac.th
การเงิน :
โทรศัพท์ 0-2141-9645, 0-2141-9647-9
โทรสาร 0-2143-8183 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ lukkana@kpi.ac.th

 

Share :