Honeymoon effect ของความนิยมที่มีต่อรัฐบาล โดย อาจารย์ ดร. อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์

Honeymoon effect ของความนิยมที่มีต่อรัฐบาล

ดร. อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ ผู้อำนวยการศูนย์คลังปัญญาและสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้เขียนบทความ เรื่อง “Honeymoon effect ของความนิยมที่มีต่อรัฐบาล” โดยวิเคราะห์ประเด็น “รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ.2560” โดยท่านได้ให้ความเห็นและวิเคราะห์ไว้อย่างน่าสนใจ

                 วันก่อนสถาบันพระปกเกล้าออกแถลงการณ์เรื่องความนิยมที่มีต่อนายกรัฐมนตรีมีสำนักข่าวเสี้ยมไปจับแพะชนแกะเขียนว่านักโทษชายทักษิณ ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีที่ได้รับความนิยมสูงสุดตลอดกาล (92.9%) และได้รับความนิยมมากกว่าพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (74.6%) เรื่องนี้แท้จริงเป็นความเข้าใจผิด จับแพะชนแกะ เพราะไปเอาความนิยมของรัฐบาลทักษิณ มาเป็นคะแนนนิยมของนายกรัฐมนตรี ในขณะเดียวกันก็เอาข้อมูลเก่ามาวิเคราะห์ซึ่งทุกสิ่งอย่างเปลี่ยนไปหมดแล้ว การทุจริตไม่ว่าจะคดีที่ดินรัชดา คดีเงินกู้ Exim bank คดีเงินกู้กรุงไทย การหนีคดี ทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไป และการเอาเรื่องเก่าสมัยที่ได้รับความนิยมสูงสุดมาพูดก็เหมือนการออกมาพูดว่าเคยซื้อข้าวสารถังละ 30 บาท และซื้อทองบาทละ 3000 บาท เมื่อหลายสิบปีก่อน ไม่ใช่ของปัจจุบันแต่อย่างใด

 

Share :